Financial Calendar

2023-05-09 Delårsrapport (Q1 2023)
2023-05-24 Årsredovisning 2022
2023-06-14 Årsstämma Miris Holding AB. Tid: kl. 15:00 . Miris lokaler på Danmarksgatan 26, Uppsala
2023-08-25 Delårsrapport (Q2 2023)
2023-11-24 Delårsrapport (Q3 2023) 

 

Financial Reports

2023

Financial reports

Supporting documents