Financial Calendar

2024-04-16 - 2024-05-10 Företrädesemission
2024-04-22 Kvartalsrapport (Q1 2024)
2024-05-21 
Årsredovisning 2023
2024-06-12 Årsstämma Miris Holding AB
2024-08-28
Halvårsrapport (Q2 2024)
2024-11-20
Delårsrapport (Q3 2024)

Financial Reports