Financial Calendar

2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023 
2024-05-21 Kvartalsrapport (Q1 2024)
2024-05-21
Årsstämma Miris Holding AB
2024-08-28
Halvårsrapport (Q2 2024)
2024-11-20
Delårsrapport (Q3 2024)

Financial Reports